Små Låtar för Små Stråkar

Eva Belvelin är författare och upphovsman till de storsäljande instrumentalskolorna Små Låtar för Små Stråkar för violin (2000), viola (2010) och cello (2011). De är utgivna under namnet Eva Bogren på Lutfiskens förlag.

Små låtar för små stråkar är en samling musikstycken för nybörjare på violin, viola eller cello och består av bok med en eller två tillhörande CD-skivor. De innehåller material som på ett enkelt sätt redan från början övar violinspelets/violaspelets/cellospelets mer avancerade tekniker såsom lägeväxlingar, vibrato, dubbelgrepp, flageoletter, fingerstråk och olika stråkarter samt spel i stämmor.

Små låtar för små stråkar vänder sig till pedagoger, elever och deras föräldrar och består av ett sjuttiotal låtar (på cello ett åttiotal låtar) som gör övningen både varierad och rolig. Samlingens metodiska uppläggning gör att inlärningen dessutom blir snabb och lättsam.

Materialet går att använda såväl individuellt som i mindre eller större grupper. Särskild tonvikt är lagd på att skapa en ergonomiskt anpassad hållning liksom att ge inspiration och övningslust.

      

Små Låtar för Små Stråkar Violin     Små Låtar för Små Stråkar Viola     Små Låtar för Små Stråkar Cello

Beställ Små Låtar för Små Stråkar genom att klicka här.
International friends interested in Små Låtar för Små Stråkar (Little Things for Little Strings)
The internet bookshop bokus.com now offers to ship my books and CDs to all European countries.
Find the book Små Låtar för Små Stråkar for violin here.
Find the cd Små Låtar för Små Stråkar for violin here.
Find the book + 2 cd's Små Låtar för Små Stråkar for viola here.
Find the book + 2 cd's Små Låtar för Små Stråkar for cello here.
Find information in English about how to order here.
674498.jpg  706735.jpg